Mensenrechten

In veel landen worden de mensenrechten geschonden. Mensen worden vanwege hun mening, geloof of seksuele voorkeur gediscrimineerd of zelfs gevangen gezet. Maar ook mensen in Nederland hebben het soms moeilijk. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in voor organisaties die zich inzetten voor de rechten van de mens.

Het was ons al voorspeld. En inderdaad, we hebben het onderzoek van Agnes en Ingrid als zeer intensief ervaren, én leerzaam.

Campagne EVALUATIE

De Soresdienst

In opdracht van Adessium Foundation hebben we in 2017 een evaluatie uitgevoerd naar de dienstverlening en impact van de Soresdienst. De Soresdienst biedt ondersteuning aan Nederlanders die door pech, onrecht of juridische verwikkelingen maatschappelijk in een uitzichtloze situatie zijn beland. Voor de evaluatie spraken wij met een groot aantal cliënten, andere stakeholders en brachten we verschillen opties voor additionele financiering in kaart.

CAMPAGNE ADVIES

COC Nederland

Voor het COC organiseerden wij een strategiebijeenkomst met diverse medewerkers en vrijwilligers, met als doel het ontwikkelingen van heldere en concrete doelstellingen voor activiteiten tijdens de Europride in Amsterdam in de zomer van 2016. Tijdens de Europride vierde het COC haar 70-jarige bestaan.