Evaluaties

Bureau Tij kan organisaties bijstaan in het evalueren van programma’s, campagnes en beleidsbeïnvloedingsprocessen. Ook voeren wij zelfstandig onafhankelijke evaluaties uit voor interne doeleinden, of voor externe fondsenverstrekkers. We hebben inmiddels diverse projecten geëvalueerd voor verschillende maatschappelijke organisaties. Wij zijn tevens geschoold in de nieuwste technieken zoals Theory of Change, Outcome Harvesting en Process Tracing.

Advies

Bureau Tij adviseert organisaties in iedere fase van de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en campagnes. Vooraf onderzoek doen, strategisch keuzes maken, projectmatig werken en zoeken naar inspirerende en nieuwe vormen van communicatie volgens ons de kern van een effectieve campagne of beïnvloedingstraject.

 In de startfase kunnen we meedenken over het formuleren van heldere en realistische doelen. Ook adviseren we over – en doen onderzoek naar alle stakeholders en hun positie ten opzichte van het probleem. Welke rol spelen betrokken bedrijven, de politiek, de media en burgers? Aan welk touwtjes moet je trekken om een sector in beweging te brengen?


Twitter