Ontwikkeling

De ongelijkheid in de wereld is enorm. Uit onderzoek van Oxfam Novib bleek onlangs nog dat de acht rijkste mannen op aarde evenveel bezitten als de 3,6 miljard armste mensen. Wij werken graag aan een wereld, waarin bezit en kansen eerlijker zijn verdeeld.

Campagne uitvoering

Oxfam Novib

Voor Oxfam Novib werken we in de uitvoering mee aan een nieuwe campagne. We helpen met het ontwikkelen van de campagne en communicatie materialen, onderhouden contacten met in- en externe stakeholders en geven strategisch advies.

CAMPAGNE UITVOERING

Hivos

Hivos boden wij een helpende hand door hen bij te staan bij de uitvoering van een onderdeel van de klimaat en energiecampagne. Deze richtte zich op het vergroenen van datacenters in Nederland. Wij hielpen bij het doen van vooronderzoek onder diverse stakeholders, het schrijven van het campagneplan en bij een deel van de uitvoering, zoals het organiseren van een stakeholderbijeenkomst en het ontwikkelen van communicatiematerialen.

CAMPAGNE TRAINING

ONE

Voor de nieuwe Jeugdambassadeurs van ONE organiseerden wij begin 2017 twee workshops, een workshop over campagnevoeren en een workshop over het benaderen van de media.